11.05.2016г. - Ловеч- Спектъкълът " Искри" на Националната Гвардия и Лазер Шоу

11.05.2016г. 20:00часа - Ловеч- Спектъкълът " Искри" на Националната Гвалдия и Лазер Шоу